Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Těší nás, že navštěvujete naše webové stránky, a děkujeme za váš zájem o naši společnost, naše produkty a naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás velmi důležitá. Proto jednáme v souladu s aplikovatelnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a jejich bezpečnosti. Dále zjistíte, pro které webové stránky toto prohlášení o ochraně dat platí, jaké údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, jaká máte práva na informace a mnohé další.

Oblast použití
Toto prohlášení o ochraně dat platí pro používání webových stránek (dále „Webové stránky FRIMA“) nabízených společností FRIMA International AG (dále „FRIMA AG“). Toto prohlášení o ochraně dat neplatí pro webové stránky jiných poskytovatelů služeb, na které „Webové stránky FRIMA“ pouze odkazují prostřednictvím odkazu.

Osobní údaje
Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných vztazích určité nebo určitelné fyzické osoby. Osobním údajem je například vaše jméno, adresa, číslo účtu, občanského průkazu nebo telefonu, státní poznávací značka, e-mailová adresa nebo IP adresa. Mezi osobní údaje naopak nepatří takové údaje, pomocí kterých není možné zjistit vaši skutečnou identitu. K těm patří například informace o tom, jaké je vaše pohlaví, jaký používáte prohlížeč nebo jakou upřednostňujete značku auta.

Anonymita
Při používání webových stránek FRIMA zůstáváte v anonymitě tak dlouho, dokud nám sami dobrovolně nedáte k dispozici vaše osobní údaje. Jedinou výjimku z této zásady představuje dočasné automatické shromažďování a ukládání vaší IP adresy. Bližší informace naleznete zde.

Účel shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů
Osobní údaje, které jste nám dali k dispozici, používáme výhradně k uvedeným, popř. smluveným účelům.

Automatické shromažďování, zpracování a používání osobních údajů
Při každé vaší návštěvě webových stránek FRIMA automaticky shromažďujeme informace o tom, jaká IP adresa je přiřazena k vašemu počítači, jaký používáte prohlížeč a operační systém a na jaké webové stránky jste se dívali. Ukládání těchto údajů probíhá v takzvaných souborech protokolu na webovém serveru. Přitom samotná IP adresa představuje osobní informaci. K ochraně před zneužitím našich počítačových systémů je nutné na přechodnou dobu uložit IP adresu každého návštěvníka. Pokud bychom k vytváření uživatelských profilů použili navíc i soubory protokolu, ať už k reklamním účelům, průzkumu trhu, nebo vytváření našich webových stránek odpovídajících potřebám, čísla IP adres budou předem anonymizována. V opačném případě budou čísla IP adres ze souborů protokolu smazána. Ve výsledku zůstávají.

Ostatní shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme navíc tehdy, když nám je sami dobrovolně dáte k dispozici, když je to ze zákona povoleno nebo jste vyjádřili souhlas.

Kontaktní formulář

Osobní údaje jsou evidujeme v případě, že nám je sami sdělíte například tím, že nás kontaktujete. Osobní údaje, které jsou nám tímto způsobem zprostředkovány, použijeme samozřejmě výhradně k tomu účelu, ke kterému jste nám je při kontaktování dali k dispozici.

Pokud jde o údaje shromažďované prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, které nejsou potřebné pro navázání kontaktu, jsou vždy označeny jako nepovinné. Tyto údaje nám slouží pouze ke konkretizaci vaší žádosti a zlepšení vyřízení vaší žádosti. Sdělení těchto údajů probíhá výslovně dobrovolně a s vaším svolením. Pokud se zde nejedná o údaje ke komunikačním kanálům (například e-mailovou adresu, telefonní číslo), souhlasíte také s tím, že vás případně také přes tento komunikační kanál kontaktujeme, abychom odpověděli na vaši žádost.

Své prohlášení o souhlasu můžete samozřejmě kdykoli zrušit. Chcete-li tak učinit, obraťte se na naše inspektory ochrany uložených údajů, jejichž kontaktní údaje naleznete níže.

Newsletter
Reklamní informace na vaši e-mailovou adresu obdržíte pouze v případě, že jste s používáním vaší e-mailové adresy k tomuto účelu souhlasili. Bez vašeho svolení vám nebudeme posílat žádné reklamní e-maily nebo newslettery. Tyto údaje vedle vašich osobních údajů používáme k výběru informací, které jsou pro vás obzvláště zajímavé. Souhlas k zasílání newsletterů můžete samozřejmě kdykoli zrušit tak, že kliknete na odkaz pro odhlášení.

Používání osobních údajů k reklamním účelům nebo za účelem průzkumu trhu
Kvůli zachování vztahu s vámi jako zákazníkem máme někdy zájem použít vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu nebo k reklamním a jiným účelům. To vám samozřejmě předem sdělíme a požádáme vás o váš výslovný souhlas.

Předávání, prodej nebo zprostředkování osobních údajů třetím osobám
K předávání, prodeji nebo jinému zprostředkování vašich osobních údajů třetím osobám nedochází, ledaže by to bylo nutné k vyřízení uvedených, popř. smluvených účelů nebo byste s tím výslovně souhlasili.

Služba Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu analýzy webových stránek od společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí souboru cookie o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google předtím v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Celá IP adresa je serveru společnosti Google do USA předávána a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky využívá společnost Google tyto informace k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k sestavování přehledů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webové stránky, spojených s užíváním webové stránky a internetu.

IP adresa zjištěná v rámci služby Google Analytics prostřednictvím vašeho prohlížeče nebude spojována s jinými daty společnosti Google, která jsou k dispozici. Ukládání souborů cookie můžete zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě je možné, že nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání dat vytvořených pomocí souborů cookie, která se vztahují na vaše užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy), u společnosti Google a rovněž jejich zpracování společností Google. K tomu si stáhnete a poté do vašeho prohlížeče nainstalujete modul plug-in, který je k dispozici na tomto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zaznamenávání pomocí služby Google Analytics můžete zabránit případně také kliknutím na následující odkaz. Soubory cookie se nastaví na režim opt-out, který zabrání dalšímu zaznamenávání vašich dat při návštěvě této webové stránky: Deaktivovat službu Google Analytics . Nastavení souborů cookie na režim opt-out platí pouze pro tento prohlížeč a také pouze pro tuto doménu. Chcete-li smazat soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči, je nutné znovu kliknout na tento odkaz.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo https://www.google.de/intl/de/policies/ (všeobecné informace o službě Google Analytics a ochraně dat). Další informace obdržíte na adrese www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

Služba Google Site Search
Webové stránky FRIMA na svých stránkách zpravidla používají službu Google Site Search. Pro používání vyhledávacího pole na těchto webových stránkách platí ustanovení o ochraně dat od společnosti Google.

Používání souborů cookie
Na webových stránkách FRIMA zpravidla používáme tzv. relační soubory cookie, které ukládají údaje v paměti vašeho prohlížeče za účelem technického řízení relace. Tyto údaje nejsou osobními údaji a vymažou se nejpozději při zavření vašeho vyhledávače. Pokud bychom museli výjimečně v nějakém souboru cookie uložit i osobní údaje, požádáme vás předem o vaše výslovné svolení.

Zákaz ukládání souborů cookie
Přestože mají soubory cookie dopad na problematiku ochrany dat pouze tehdy, když jsou v nich ukládány vaše osobní údaje, mnoho uživatelů internetu zůstává vůči těmto malým datovým balíčkům skeptických. Proto vás chceme upozornit na to, že se můžete sami bránit proti ukládání souborů cookie ve vašem počítači, popř. zobrazovat jejich obsah. Aktuální prohlížeče disponují různými funkcemi sloužícími k tomuto účelu, o kterých se v nápovědě vašeho prohlížeče můžete blíže informovat. Jednoduše nastavte svůj internetový prohlížeč například tak, že bude automaticky blokovat všechny soubory cookie nebo vás upozorní předtím, než bude soubor cookie uložen. Upozorňujeme však na to, že s tím může být spojeno funkční omezení týkající se používání webových stránek společnosti FRIMA a webových stránek jiných poskytovatelů služeb.

Bezpečnostní opatření
Společnost FRIMA AG činí technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů před jejich ztrátou a zneužitím. Vaše údaje jsou tak ukládány v bezpečném operačním prostředí, které je veřejnosti nepřístupné. V určitých případech se vaše osobní údaje při předávání šifrují pomocí tzv. protokolu Transport Layer Security (TLS). To znamená, že komunikace mezi vaším počítačem a servery společnosti FRIMA AG probíhá za použití osvědčeného šifrovacího procesu, který je ve své aktuální verzi, jež je v současné době k dispozici, považován za bezpečný. Předávání osobních údajů je chráněno pomocí této funkce, pokud váš prohlížeč podporuje protokol TLS. V tom případě většina prohlížečů prostřednictvím dialogového okna nebo ikony ukazuje, jestli je podporován bezpečnostní protokol. Další informace naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče. Pokud chcete společnost FRIMA AG kontaktovat prostřednictvím e-mailu, upozorňujeme na to, že důvěrnost předávaných informací není zaručena. Obsah e-mailu mohou – podobně jako u pohlednic – prohlížet třetí osoby. Proto vám doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně prostřednictvím pošty.

Právo na informace
Na požádání vám rádi sdělíme, které vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Obraťte se na níže uvedenou adresu.

Oprava a mazání osobních údajů
Pokud chcete nechat vaše osobní data opravit nebo smazat, obraťte se na níže uvedenou adresu. Vaše osobní údaje mažeme zpravidla v okamžiku, kdy je splněn účel, kvůli kterému jsme vaše údaje uložili. Chtěli bychom však upozornit na to, že vzhledem k zákonné povinnosti uchovávání údajů a vedení účetních knih vaše údaje za určitých okolností ještě nesmějí být smazány. V tom případě máte nárok na blokaci vašich údajů.

Změna prohlášení o ochraně dat
Rychlý technologický vývoj internetu a změny práv a zákonů v oblasti ochrany dat vyžadují, abychom čas od času naše prohlášení o ochraně dat přizpůsobili novým požadavkům. Dbejte proto vždy aktuální verze prohlášení o ochraně dat. Toto prohlášení o ochraně dat je ze dne 01.03.2015.

Informační centrum společnosti FRIMA AG
Pokud chcete uplatnit svá práva na informace, máte otázky k tomuto prohlášení o ochraně dat nebo naší politice o ochraně dat na webu, obraťte se na adresu:
privacy@frima-online.com

cs_CZ